Kullanım ve Üyelik Koşulları Sözleşmesi

Bu bölüm sitenin genel kullanım koşullarını, bununla ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları ve üyelik şartlarını içermektedir. 

Lütfen, ErkekPaketi.com’u (www.ErkekPaketi.com veya Erkek Paketi sitesi) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Erkek Paketi sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Erkek Paketi aşağıda  belirtilen genel ve özel koşulları  dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. ErkekPaketi.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. 

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

ErkekPaketi.com herkese açık bir sitedir. Alışveriş yapabilmek için üyelik gerektirir. Tüm misafirler ve üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ErkekPaketi.com portalına üye olan ve portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Üyenin veya siteye çevrimiçi ortamdan erişen kişinin (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır), Erkek Paketi kampanyalarının, Erkek Paketi satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Erkek Paketi’ne zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Erkek Paketi kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Erkek Paketi ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda, Erkek Paketi’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.a. Erkek Paketi’nde sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. ErkekPaketi.com'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya ErkekPaketi.com'un  izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ErkekPaketi.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. ErkekPaketi.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3a. ErkekPaketi.com'u ziyaret eden Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.b. Üye, kayıt işlemlerinin tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek ErkekPaketi.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Üye, Erkek Paketi sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Erkek Paketi’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Erkek Paketi sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Erkek Paketi tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin ErkekPaketi.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Erkek Paketi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. Erkek Paketi ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Erkek Paketi tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Erkek Paketi sorumlu tutulamaz. 

3.g. Üye, Erkek Paketi’nden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından ErkekPaketi.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmayabileceğini kabul eder.

3.i. Erkek Paketi ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Erkek Paketi silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.l. ErkekPaketi.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Politikası" sayfasını ziyaret ediniz.


Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Erkek Paketi’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Erkek Paketi, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir. 

4. Erkek Paketi’nin Hak ve Yükümlülükleri 

4.a. Erkek Paketi, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin Erkek Paketi sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Erkek Paketi ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Erkek Paketi taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Erkek Paketi’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Erkek Paketi, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Erkek Paketi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Erkek Paketi sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.c. Erkek Paketi, Üyelerine en iyi hizmeti vermek amacıyla, üyelik başlangıcından itibaren Üyenin tercihine göre ayda bir, 2 ayda bir ya da 3 ayda bir olmak üzere, Üyelerin seçeceği Hazır Paket ürünleri ve Hediye Paketi ürünleri veya yine Üyenin kendi arzusuna göre oluşturacağı Kendi Paketini Oluştur bölümündeki iç çamaşırı, çorap, tıraş ve bakım ürünleri ile prezervatif ürünleri gönderecektir. Erkek Paketi bu ürünlerin gönderimini sağlamak amacıyla elinden gelen özen ve çabayı gösterecek olup, sitede oluşacak teknik aksaklıklar veya ürünlerin sağlayıcısından doğabilecek olumsuzluklar veya benzeri sebeplerle gönderimin dönemsel olarak imkansızlaşması durumunda Erkek Paketi Üyenin üyeliğini dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin dondurulması durumunda Erkek Paketi, Üyeden tahsil edilen para varsa geri ödemeyi taahhüt eder.

4.d. Erkek Paketi, Üye'ye gönderilecek ürün ve numunelerin 3. taraf bir kargo şirketi aracılığıyla gönderileceğini, kargo şirketinin taşıma işlemi sırasında oluşabilecek aksaklıklar, kaybolmalar ve hasarlar sebebiyle Erkek Paketi’nin sorumlu tutulamayacağını, sorumluluğun taşıma işleminin başlangıcından itibaren kargo şirketine geçeceğini beyan eder. Erkek Paketi, ürünlerin Üyelerine teslimatı sırasında kargo yetkilisinin yanında Üyelerce kutu içeriğinin kontrol edilmesini, herhangi bir hasarın mevcut olması durumunda kargo yetkilisinin de bulunduğu sırada tutanak tutturmasını tavsiye etmektedir.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Erkek Paketi sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Erkek Paketi tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, Erkek Paketi’ne üyeliğinin gerçekleşmesinden itibaren abone olacağı paketinin 12 aylık bedelini havale/eft ya da kredi kartıyla öder, bunun karşılığında kendisine bu 12 aylık süre zarfında belirleyeceği gönderim sıklığında, ayda bir (12 gönderim), 2 ayda bir (6 gönderim) ya da 3 ayda bir (4 gönderim), abone olacağı paketlerdeki iç çamaşırı, çorap, tıraş ve bakım ürünleri ile prezervatif ürünlerinin belirlediği periyotlarda rutin olarak kargo yoluyla gönderileceğini kabul etmektedir.
Ürünler kullanılmadığı, açılmadığı, orjinaline göre herhangi bir arızasının olmamamsı şartıyla 7 gün içerisinde iade edilebilir.
Üyeler ödemeyi havale/eft, kredi kartı, PayPal veya kapıda ödeme seçeneklerinden biriyle gerçekleştirir.

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

8. Tebligat Adresleri

8.a. Erkek Paketi sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Erkek Paketi’ne bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 

8.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

8.c.Yine Erkek Paketi’nin, üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Erkek Paketi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.